Metoda

Nauczanie w naszej szkole oparte jest głównie na metodzie komunikatywnej, oznacza to, że w szczególny sposób dbamy o doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym. Wykorzystywanie tej metody podczas lekcji ma na celu stworzenie różnorodnych sytuacji zbliżonych do komunikacji w życiu codziennym. Stąd w czasie zajęć szczególnie ważna jest praca w parach, bądź rozmowy prowadzone w małych grupach. Metoda ta promuje wykorzystywanie w klasie autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliżyć ucznia do prawdziwych sytuacji z życia codziennego. Metoda komunikatywna oznacza równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, najważniejsze natomiast jest, by przede wszystkim mówić.

W czasie zajęć z dziećmi stosujemy również metodę naturalną - lektor posługuje się prostym i naturalnym językiem, mówiąc o tym, co dzieje się w danej chwili, stosując mimikę, i gesty, a także metodę reagowania ciałem. Stosowanie tej metody ułatwia dzieciom zapamiętywanie słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką.

W czasie trwania zajęć zwracamy szczególną uwagę na poprawność wymowy. Ćwiczymy poszczególne dźwięki oraz intonację. W bezpośredniej, codziennej komunikacji znaczenie praktycznej znajomości fonetyki jest nie do przecenienia. Dlatego ćwiczymy poszczególne dźwięki oraz intonację by mówić poprawnie. Dziedzina jaką jest fonetyka i fonologia cieszy się największym zaiteresowanie na UNIVERSITY COLLEGE LONDON, którego certyfikat posiada właściciel szkoły.

Certyfikat z fonetyki i fonologii


DORADCA METODYCZNY Nad nauczaniem w naszej szkole czuwa doradca metodyczny, dzięki któremu zjęcia są prowadzone na najwyższym poziomie.

 

 
Say it
ul. Przykop 57/1
87-300 Brodnica
tel. 660 020 980
e-mail: biuro@sayit.net.pl